PROFIEL

Martijn is een regisseur met een grote voorliefde voor
'fantastische' vertellingen. Dit is vooral terug te zien in
zijn korte films die vaak een bovennatuurlijk verhaal
vertellen. Hierbij maakt hij gebruik van alle mogelijke
(digitale) toepassingen om zijn verhaal zo meeslepend
en overtuigend mogelijk te vertellen.
Zijn uitgebreide technische kennis van deze manier
van filmmaken zorgt ervoor dat hij zijn fantasie altijd de
vrije loop kan laten gaan.
Hij heeft veel ervaring met deze ingewikkelde en
daardoor soms abstracte werkwijze bij producties waar
een groot deel middels VFX wordt ingevuld en de daarbij
komende begeleiding van acteurs.

Zijn kracht zit hem dan ook in het visueel overdonderen
van de kijker en om een verhaal op een zo origineel
mogelijke wijze te vertellen.